top of page

נגישות

אתר זה מונגש באמצעים שונים, אך יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל האתר, ייתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים בצורה מלאה. במידה ומצאתם בעיית נגישות, אנא צרו עמנו קשר. 

  • ניווט בעזרת מקלדת - האתר תומך בניווט בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקש TAB, החצים ולחיצה על מקש Enter תפעיל את הקישורים השונים

  • תיאור אלטרנטיבי לתמונות

  • ניגודיות גבוהה בין צבע טקסט וצבע רקע

  • להגדלת הטקסט באתר ניתן להשתמש במקש Ctrl +

  • להקטנת הטקסט באתר ניתן להשתמש במקש Ctrl –
     

bottom of page